Όροι και Προϋποθέσεις

 • Δίπλα στην επιθυμία σου για Καλύτερα Ταξίδια!

Όροι και Προϋποθέσεις

 • Ο παρών διαδικτυακός τόπος www.airshop.gr διευθύνεται από την εταιρεία Αφοι Θεοδωρίδη & ΣΙΑ Ο.Ε. η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Ναυάρχου Κουντουριώτη 3, Τ.Κ. 54625, Α.Φ.Μ. 999382514, ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης, με αριθμό MH.TE. άδεια λειτουργίας ΕΟΤ 09.33.E.60.00007.2800 και εκπροσωπείται από τους κ.κ. Θεοδωρίδη Σπύρο και Θεοδωρίδη Κορνήλιο.
 • Οι γενικοί όροι συναλλαγών που αναφέρονται στο παρόν διέπουν όλες τις υπηρεσίες που περιγράφονται παρακάτω και προσφέρονται στον χρήστη από το airshop.gr. Η προσφορά της υπηρεσίας αυτής μπορεί να γίνει είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του airshop.gr, είτε με τηλεφωνική επικοινωνία μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, είτε απ΄ ευθείας στα γραφεία του airshop.gr. Με την πραγματοποίηση μίας κράτησης ή την αγορά ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας που προσφέρεται μέσω του airshop.gr ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τους παρόντες Γενικούς όρους Συναλλαγών.
  Το airshop.gr έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί με σκοπό την παροχή προς τους χρήστες τη δυνατότητα να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τουριστικά αγαθά και διαμεσολαβεί στην κράτηση τουριστικών υπηρεσιών. Κράτηση και αγορά αεροπορικών εισιτηρίων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες, οργανωμένες εκδρομές και ταξίδια, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και άλλες τουριστικές υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρονται από τους αναγραφόμενους στην ιστοσελίδα παρόχους της εκάστοτε τουριστικής υπηρεσίας.
  Η παροχή του airshop.gr συνίσταται αποκλειστικά στη διαμεσολάβηση μεταξύ των χρηστών και των παρόχων και η ευθύνη της περιορίζεται μόνο στην εκπλήρωση της παροχής αυτής. Για την εκπλήρωση των συμβάσεων που καταρτίστηκαν μέσω της ιστοσελίδας ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο εκάστοτε πάροχος. Ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλευτεί τους γενικούς όρους συναλλαγών των διοργανωτών/παρόχων σχετικά.
  Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί η κράτηση, η σύμβαση δεσμεύει αποκλειστικά τον χρήστη και τον πάροχο του συγκεκριμένου προϊόντος ή της υπηρεσίας.
  Η κράτηση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας είναι εφικτή μόνο στην περίπτωση διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.
 • Για την πλειοψηφία των παρεχόμενων υπηρεσιών παρέχεται δυνατότητα κράτησης, δηλαδή εκ των προτέρων δέσμευση διαθέσιμης υπηρεσίας κατόπιν σχετικής ρητής εντολής από τον εκάστοτε χρήστη. Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον χρήστη, ο οποίος σε κάθε περίπτωση οφείλει να εξοφλήσει το αντίστοιχο τίμημα εκτός εάν άλλως προβλέπεται σύμφωνα με την εφαρμοστέα στην υπηρεσία που επέλεξε διαδικασία ακύρωσης κρατήσεων την οποία τυχόν ακολούθησε. Ακολουθώντας τη διαδικασία κρατήσεων όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και προβλέπεται στον παρών διαδικτυακό τόπο, ο εκάστοτε χρήστης δίνει εντολή στο airshop.gr να διαμεσολαβήσει για την προμήθεια του επιλεγμένου τουριστικού αγαθού από τον εκάστοτε πάροχο. Η επιβεβαίωση των κρατήσεων πραγματοποιείται από τον πάροχο και το airshop.gr αναλαμβάνει να ενημερώσει τον χρήστη/εντολέα του σχετικά με την επιβεβαίωση αυτή. Κάθε χρήστης οφείλει να λαμβάνει γνώση και να αποδέχεται ανεπιφύλακτα του όρους που θέτει ο εκάστοτε πάροχος σχετικά με την προμήθεια του αγαθού που επιλέγει και λαμβάνει και φέρει τη σχετική ευθύνη.
  Σε περίπτωση βραχυπρόθεσμων αλλαγών σε οποιαδήποτε υπηρεσία εκ μέρους του παρόχου που έχει επιλέξει ο χρήστης, π.χ. σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης της πτήσης, αλλαγή τύπου αυτοκινήτου, αλλαγή καταλύματος κλπ, το airshop.gr θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί με τον χρήστη μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ενημερώσει τον χρήστη σχετικά, εφόσον λάβει έγκαιρη ενημέρωση από την πλευρά του προμηθευτή. Για μεταθέσεις, καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων η άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και προϊόντων του προμηθευτή το airshop.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
  Ο χρήστης ευθύνεται για την τήρηση των όρων που θέτει ο εκάστοτε πάροχος, όπως π.χ. τους όρους που θέτει κάθε αεροπορική εταιρία σχετικά με τον χρόνο check in ή την επιβεβαίωση πτήσεων επιστροφής. Ο χρήστης ενημερώνεται για τους όρους αυτούς από τον συγκεκριμένο πάροχο.
  Σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάσει τους γενικούς όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου, το airshop.gr έχει το δικαίωμα να απορρίψει εντολές σχετικά με την κράτησή του.
 • Σε περίπτωση κράτησης-αγοράς τουριστικής υπηρεσίας μέσω του διαδικτυακού τόπου airshop.gr ο χρήστης θα λάβει επιβεβαίωση για την κράτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
  Ο χρήστης υποχρεούται να ελέγξει άμεσα την ορθότητα των στοιχείων της επιβεβαίωσης (όνομα, επίθετο ημερομηνία αναχώρησης - επιστροφής, προορισμός κ.λ.π.) και να ενημερώσει το airshop.gr για τυχόν λάθη που έγιναν κατά την διάρκεια της καταχώρησης. Ο τρόπος γραφής του ονόματος που εισάγει ο χρήστης στο σύστημα θα πρέπει να αντιστοιχεί ακριβώς με τον τρόπο γραφής που εμφανίζεται στο διαβατήριο ή την ταυτότητα του. Λάθη τα οποία αναφέρονται μετά την πάροδο της εργάσιμης ημέρας μέσα στην οποία έγινε η καταχώρηση της κράτησης από τον χρήστη δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί το airshop.gr ότι η διόρθωση του λάθους είναι εφικτή χωρίς κόστος ακόμη και στην έγκαιρη ενημέρωση από τον χρήστη. Πολλοί πάροχοι εκ των οποίων και αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κότους (low cost) δεν προβαίνουν σε καμία διόρθωση λάθους μετά την καταχώρηση της κράτησης από τον χρήστη. Σημειώνεται, ότι η εκπρόθεσμη αναφορά λαθών ή η μη δυνατότητα διόρθωσής τους σε καμία περίπτωση δεν γεννά δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση.
  Τα αεροπορικά εισιτήρια αποστέλλονται στον χρήστη ως ηλεκτρονικά εισιτήρια (e-ticket) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να παραληφθούν από τα γραφεία της αεροπορικής εταιρίας στο αεροδρόμιο ή από τα γραφεία του airshop.gr. O χρήστης σε περίπτωση μη παραλαβής ηλεκτρονικού εισιτηρίου οφείλει να επικοινωνήσει με τα γραφεία μας.
  Σε περίπτωση κρατήσεων που αφορούν ξενοδοχεία ο χρήστης λαμβάνει e-mail με την επιβεβαίωση της κράτησης του όπως επίσης και την προπληρωμένη εντολή (Voucher) για το ξενοδοχείο. Προσοχή η εκτύπωση του Voucher και η προσκόμιση του στην υποδοχή του ξενοδοχείου κατά την ημερομηνία άφιξή σας είναι υποχρεωτική.
  Σε περίπτωση κράτησης αυτοκινήτων ο χρήστης λαμβάνει ένα e-mail επιβεβαίωσης το οποίο προσκομίζει στην εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Σε περίπτωση που η ενοικίαση συνοδεύεται με προπληρωμή, ο χρήστης θα λαμβάνει και την προπληρωμένη εντολή (Voucher) την οποία θα προσκομίζει στην εταιρεία ενοικίασης.
  Σε περίπτωση οργανωμένων εκδρομών - ταξιδιών, καθώς και πακέτων Fly & Drive ο χρήστης λαμβάνει e-mail επιβεβαίωσης. Το ενημερωτικό δελτίο συμμέτοχης του στο οργανωμένο ταξίδι μπορεί να το παραλάβει είτε στην ηλεκτρονική του διεύθυνση είτε από τα γραφεία του airshop.gr σε διάστημα μίας εβδομάδας πριν από την αναχώρηση του.
  Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια εσωτερικού και εξωτερικού αποστέλλονται στον πελάτη ταχυδρομικώς, μέσω courier ή μπορεί να τα παραλάβει από τα γραφεία μας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να παραληφθούν από το κιόσκι της ακτοπλοϊκής εταιρείας στο λιμάνι αναχώρησης (συνήθως βρίσκονται μέσα στην πύλη του αντίστοιχου πλοίου). Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα λάβει τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail τον κωδικό κράτησης του.
  Το airshop.gr δεν ευθύνεται για απώλειες εισιτηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων ,τα οποία αποστέλλονται ταχυδρομικώς.
  Το airshop.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, visa, κλπ) που υποχρεούται να κατέχει ο πελάτης για την πραγματοποίηση ενός ταξιδίου. Η εξασφάλιση των απαιτούμενων επιβατικών εγγράφων, είναι υποχρέωση του επιβάτη.
 • Το γραφείο μας σας παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη καθώς επίσης μπορείτε να το επισκεφτείτε βάση του παρακάτω ωραρίου λειτουργίας.
  Χειμερινό ωράριο ( Οκτώβριος - Μάιος )
  Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 18:00
  Σάββατο: 09:30-14:30

  Καλοκαιρινό ωράριο ( Ιούνιος - Σεπτέμβριος )
  Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 20:00
  Σάββατο: 09:30-14:30

  Οποιοδήποτε αίτημα πελάτη που υποβάλλεται εκτός του ωραρίου που αναφέρεται παραπάνω, με οποιοδήποτε τρόπο ( πχ μέσω e-mail ή τηλεφωνικά μέσω ηχητικού μηνύματος κα), τότε ως ημερομηνία παραλαβής του θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ανάλογα με το είδος του αιτήματος και βάσει του ωραρίου λειτουργίας του γραφείου μας.
 • Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο και η λήψη των προβαλλομένων σε αυτό αγαθών προϋποθέτει την γνωστοποίηση από τους χρήστες προς το airshop.gr των στοιχείων που κατά την κρίση του είναι απαραίτητα για την επιτυχή και ασφαλή παροχή και λήψη των αιτουμένων αγαθών. Οι χρήστες οφείλουν να γνωστοποιούν το σύνολο των αληθών στοιχείων που απαιτούνται κατά την κρίση του airshop.gr για την ολοκλήρωση της παροχής όπως π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Με την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων κάθε χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που οικιοθελώς εισάγει για το σκοπό της λήψης των αιτουμένων αγαθών.
  Το airshop.gr συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που ο εκάστοτε χρήστης γνωστοποιεί με την εισαγωγή των αιτουμένων πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή/ και των απαντήσεών του στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών που διενεργεί το airshop.gr και οικιοθελώς μπορούν να συμμετέχουν οι χρήστες.
  Σκοπό της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που δηλώνει κάθε χρήστης στον διαδικτυακό μας τόπο, αποτελεί η παροχή των υπηρεσιών και η προμήθεια των αγαθών που αιτείται μέσω του airshop.gr, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/και η επεξεργασία τους.
  Κάθε χρήστης με την αποδοχή των παρόντων όρων παρέχει την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για χρήση, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών στοιχείων και δεδομένων που αυτός γνωστοποιεί στο airshop.gr και τους Τρίτους Παρόχους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η λήψη των αγαθών που αυτός αιτείται μέσω του διαδικτυακού μας τόπου.
  To airshop.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει οποιοσδήποτε χρήστης για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του καθώς και σχετικών προσφορών ή/και ανακοινώσεων, εφόσον ο συγκεκριμένος χρήστης έχει συγκατατεθεί σχετικά.
  Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά του δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης από τo airshop.gr μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση support@airshop.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του αναφέροντας «Δεν επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό». Εναλλακτικά του δίνεται η δυνατότητα να το δηλώσει μέσο του διαδικτυακού μας τόπου ότι επιθυμεί την διαγραφή του από την αποστολή ενημερωτικού υλικού.
  H συλλογή, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιούν οι χρήστες στο airshop.gr τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν.
  Το airshop.gr επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, ως αυτή γνωστοποιείται με τους παρόντες όρους. Στο πλαίσιο αυτό το airshop.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να παράσχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/και δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας.
  Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τους Τρίτους Παρόχους καθορίζεται σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους που οι ίδιοι διαμορφώνουν και γνωστοποιούν και το airshop.gr ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά.
  Το airshop.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του γνωστοποιούνται κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα π.χ. εταιρείες ερευνών αρμόδια για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σκοπών.
 • Η αμοιβή του airshop.gr για την διαμεσολάβησή του συμπεριλαμβάνεται στην συνολική τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας ή του προϊόντος.
  Το airshop.gr ενημερώνεται για τις τιμές των ταξιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών από τον εκάστοτε πάροχο. Για αλλαγές στις τιμές από τον πάροχο το airshop.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.
  Το airshop.gr δεν ευθύνεται για τέλη κράτησης που τυχόν επιβάλλονται από τον εκάστοτε πάροχο σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού ή της παροχής υπηρεσιών. Τα τέλη αυτά βαρύνουν αποκλειστικά τον χρήστη.
 • Η αγορά εισιτηρίων από αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους συνήθως αναφέρεται μόνο στον απλό ναύλο και δεν συμπεριλαμβάνονται στην αναγραφόμενη τιμή οι αποσκευές. Η κράτηση των αποσκευών μπορεί να γίνει με την ολοκλήρωση της κράτησης στην επιπλέον τιμή που ορίζει η εκάστοτε αεροπορική εταιρεία. Εάν ο πελάτης αποφασίσει εκ των υστέρων (αφού έχει ολοκληρώσει την κράτηση του) να προσθέσει αποσκευή τότε θα υπάρχει 5€ χρέωση αποσκευών από το airshop.gr, επιπλέον του κόστους που θα χρεώσει η αεροπορική εταιρεία.
 • Οι τρόποι πληρωμής αναγράφονται στον διαδικτυακό τόπο του airshop.gr ξεχωριστά για το εκάστοτε προϊόν ή την υπηρεσία. Θα γίνονται δεκτοί μόνο η αναφερόμενοι στην ιστοσελίδα τρόποι πληρωμής. Σημειώνεται ότι γίνονται δεκτοί οι περισσότεροι τύποι πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω ξένης πιστωτικής κάρτας απαιτείται η γραπτή συναίνεση του κατόχου της κάρτας και η ταυτόχρονη αποδοχή συναλλαγής του καρτούχου μέσω της τράπεζας από την οποία έχει εκδοθεί η κάρτα του. Αν η αποδοχή συναλλαγής δεν ολοκληρωθεί από την τράπεζα μέσα σε διάστημα 72 ωρών το airshop.gr έχει την δυνατότητα να προβεί σε ακύρωση της προσφερόμενης υπηρεσίας ενημερώνοντας τον χρήστη και χωρίς να φέρει καμία επιπλέον υποχρέωση. Στην περίπτωση που ο τρόπος πληρωμής είναι με πιστωτική κάρτα η χρέωση όλου του ποσού γίνεται με την ολοκήρωση της κράτησης. Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στην τράπεζα, συνήθως δίνεται διορία 24 ώρες για να γίνει η κατάθεση όλου του ποσού.
  Πριν την εξόφληση του τιμήματος το airshop.gr δεν έχει υποχρέωση να μεταβιβάσει τα εισιτήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα στο χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση του πελάτη για την εξόφληση του τιμήματος, για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που έχει παραγγείλει, παραμένει.
  Το airshop.gr ενδέχεται να προσκαλέσει τον χρήστη να προσκομίσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο σχετικό με την διεύθυνση κατοικίας του ή αντίγραφο της πιστωτικής του κάρτας ή απόδειξη κατάθεσης τραπεζικού λογαριασμού του μέσω φαξ ή και ταχυδρομικώς πριν την οριστική έκδοση του εισιτηρίου.
 • Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης ενός εισιτηρίου, ενός ταξιδιού ή ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας που παρέχει το airshop.gr, εξαρτάται από τους όρους που θέτει ο εκάστοτε πάροχος.
  Το κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης μίας ταξιδιωτικής υπηρεσίας, το οποίο καθορίζεται από τους όρους του εκάστοτε παρόχου, βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.
  Σε περίπτωση που ο πάροχος παρέχει στον χρήστη το δικαίωμα ακύρωσης ή αλλαγής του επιλεγμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, ο χρήστης, ο οποίος επιθυμεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση κράτησης, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως την εταιρεία μας μέσω e-mail στο info@airshop.gr ή μέσω φαξ στο 00302310 527474 ενημερώνοντας σχετικά με το αίτημά του. Εάν η εντολή ακύρωσης/αλλαγής σταλεί εκτός ωρών εργασίας τότε ως ημέρα παραλαβής της σχετικής εντολής θα θεωρηθεί η ερχόμενη εργάσιμη. Η εταιρεία δεν δύναται να ακυρώσει ή να τροποποιήσει κάποια κράτηση αν δεν έχει λάβει την έγγραφη εντολή του χρήστη όπως προαναφέρθηκε.
  Σε περίπτωση ακύρωσης, ή μερικής ακύρωσης κάποιας κράτησης, ενός ταξιδιού ή ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας που έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης μέσω του airshop.gr, η αμοιβή του airshop.gr για την μεσολάβηση της δεν επιστρέφεται ενώ υπάρχει πάγια χρέωση ως εξής:
  Αεροπορικά εισιτήρια:
  • 15 ευρώ για κάθε εισιτήριο εσωτερικού απλής μετάβασης συν την ακυρωτική χρέωση της αεροπορικής εταιρείας εφόσον προκύπτει.
  • 30 ευρώ για κάθε εισιτήριο εσωτερικού με επιστροφή συν την ακυρωτική χρέωση της αεροπορικής εταιρείας εφόσον προκύπτει.
  • 15 ευρώ για κάθε εισιτήριο εξωτερικού απλής μετάβασης συν την ακυρωτική χρέωση της αεροπορικής εταιρείας εφόσον προκύπτει.
  • 30 ευρώ για κάθε εισιτήριο εξωτερικού με επιστροφή συν την ακυρωτική χρέωση της αεροπορικής εταιρείας εφόσον προκύπτει.
  • 30 ευρώ για κάθε υπερατλαντικό εισιτήριο απλής μετάβασης συν την ακυρωτική χρέωση της αεροπορικής εταιρείας εφόσον προκύπτει.
  • 60 ευρώ για κάθε υπερατλαντικό εισιτήριο με επιστροφή συν την ακυρωτική χρέωση της αεροπορικής εταιρείας εφόσον προκύπτει.

  Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: 3 ευρώ για κάθε εισιτήριο συν την ακυρωτική χρέωση της ακτοπλοϊκής εταιρείας εφόσον προκύπτει.

  Ξενοδοχεία / Αυτοκίνητα: Μόνο η ακυρωτική χρέωση του παρόχου εφόσον προκύπτει.

  Οργανωμένες Εκδρομές - Fly & Drive: Προ των 21 ημερών παρακρατούνται 40 ευρώ για κάθε άτομο για οργανωτικά και τηλεπικοινωνιακά έξοδα.

  Επιπροσθέτως από 20-14 ημέρες πριν από την αναχώρηση της εκδρομής παρακρατείτε το 35% της αξίας της εκδρομής. Από 13 έως 8 ημέρες το 50% της αξίας της εκδρομής. Από 7 ημέρες και μετά παρακρατείτε έως και 100% της αξίας της εκδρομής. Για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων ή ταξίδια με κρουαζιέρα ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή ειδικά ναυλωμένα πλοία, οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι πιθανώς να είναι πολύ μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα.
 • Η ημερομηνία για επιστροφή χρημάτων από ακυρώσεις εξαρτάται από το είδος της υπηρεσίας.
  Ειδικότερα, σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής που αφορά αεροπορικά εισιτήρια, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται εφόσον η ίδια η αεροπορική εταιρεία έχει προχωρήσει με την διαδικασία επιστροφής χρημάτων. Η επιστροφή χρημάτων στον πελάτη θα πραγματοποιηθεί το νωρίτερο στο τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία της ακύρωσης. Για πιθανές καθυστερήσεις εξαιτίας της αεροπορικής εταιρείας, η εταιρεία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.
  Η επιστροφή χρημάτων που αφορά τις υπόλοιπες υπηρεσίες του airshop.gr, θα πραγματοποιείται μετά από 30 ημέρες από την ημερομηνία ακύρωσης.
 • Σε περίπτωση που ο χρήστης ταξιδέψει στο εξωτερικό θα πρέπει να τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τα διαβατήρια, την βίζα, το τελωνείο, τους φόρους, καθώς και οι διατάξεις για τις εισαγωγές και εξαγωγές, όπως και οι υγειονομικές διατάξεις. Η ευθύνη για την τήρηση των παραπάνω διατάξεων βαρύνει τον χρήστη. Για έγκυρες πληροφορίες ο χρήστης πρέπει να απευθυνθεί στον πάροχο του συγκεκριμένου ταξιδιού ή στο προξενείο της χώρας στην οποία πρόκειται να ταξιδέψει.
 • Οι πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτό το δικτυακό τόπο μπορεί να περιέχουν ανακριβείς πληροφορίες ή τυπογραφικά λάθη. Πιο συγκεκριμένα, το airshop.gr.gr και οι συνεργάτες του δεν εγγυώνται την ακρίβεια και αρνούνται κάθε ευθύνη για ανακρίβειες σχετικά με τα ξενοδοχεία, παρεχόμενες φωτογραφίες, περιγραφές προϊόντων, υπηρεσίες ξενοδοχείων ή άλλες περιγραφές που παρουσιάζονται στον δικτυακό τόπο, καθώς η πλειοψηφία αυτών παρέχεται απευθείας από τους αντίστοιχους προμηθευτές. Κατά περιόδους οι παρούσες πληροφορίες αλλάζουν. Το airshop.gr, οι συνεργάτες και οι προμηθευτές του δικαιούνται να βελτιώσουν ή να αλλάξουν τον δικτυακό τόπο όποτε το θεωρήσουν απαραίτητο. Οι μεταφορείς, τα ξενοδοχεία και οι άλλοι προμηθευτές που παρέχουν ταξιδιωτικές ή άλλες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο airshop.gr είναι ανεξάρτητες εταιρείες και όχι αντιπρόσωποι ή υπάλληλοι του airshop.gr. Το airshop.gr και οι συνεργάτες του δεν είναι υπεύθυνοι για πράξεις, λάθη, παραλήψεις, εγγυήσεις, παραβίαση ή άρνηση οποιουδήποτε προμηθευτή ή για κανένα τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή περιουσίας ή άλλες ζημιές ή αποζημιώσεις και έξοδα που μπορεί να προκύψουν. Το airshop.gr και οι συνεργάτες του δεν έχουν καμιά ευθύνη και δε θα αποζημιώσουν κανένα γεγονός καθυστέρησης, ακύρωσης, υπεράριθμων κρατήσεων, απεργίας, ανώτερης βίας ή άλλης αιτίας εκτός του άμεσου ελέγχου του. Επιπλέον, δεν έχει καμιά ευθύνη αποζημίωσης για οποιοδήποτε πρόσθετο έξοδο, παράληψη, καθυστέρηση, αλλαγή δρομολογίου ή πράξη οποιασδήποτε κρατικής ή άλλης αρχής.
  Το airshop.gr διαθέτει στην βάση του πάνω από 90.000 ξενοδοχεία μεταξύ των οποίων παρουσιάζονται και κάποια 2 αστέρων. Τα ξενοδοχεία αυτά προορίζονται για ταξιδιώτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν όσο το δυνατόν οικονομικότερα και δεν αποτελούν καταλύματα που συστήνονται στους πελάτες μας. Ο διαδικτυακός μας τόπος δεν συστήνει κάποιο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και δεν εγγυάται για την ποιότητα όλων των ξενοδοχείων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας.
  Το airshop.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτυακού του τόπου. Σε καμιά περίπτωση το airshop.gr, οι συνεργάτες του και οι αντίστοιχοι προμηθευτές του δεν έχουν ευθύνη για καμιά άμεση, έμμεση ζημιά που προκύπτει από/ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου ή με οποιαδήποτε καθυστέρηση ή ανικανότητα στη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή για οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόν ή υπηρεσία που αποκτήθηκε από αυτό το δικτυακό τόπο ή αλλιώς που προκύπτει με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, άσχετα με το αν βασίζεται σε συμβόλαιο, βλάβη ή άμεση ευθύνη.
 • Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να έχει αποκλειστικά νόμιμους σκοπούς και να γίνεται με νόμιμους τρόπους έτσι ώστε να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών του airshop.gr.
  Χρησιμοποιώντας αυτό το δικτυακό τόπο ο χρήστης εγγυάται, ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών και τηρεί τις νομικές προϋποθέσεις χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου. Ο χρήστης υποχρεούται να εποπτεύει και να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας από ανήλικους στο όνομα ή για λογαριασμού αυτού (του χρήστη). Επίσης εγγυάται για την ορθότητα και την πληρότητα όλων των πληροφοριών και τα στοιχεία, τα οποία αφορούν το πρόσωπο του χρήστη ή μέλη της οικογένειας του , τα οποία διαβιβάζονται στο πλαίσιο χρήσης αυτής της ιστοσελίδας.
  Οποιαδήποτε κράτηση και αν πραγματοποιηθεί για κερδοσκοπικούς, παραπλανητικούς σκοπούς ή με σκοπό την εξαπάτηση ή στην περίπτωση που αποβλέπει στην αύξηση της ζήτησης, απαγορεύεται. Η δυνατότητα κράτησης υπηρεσιών ή προϊόντων μέσω αυτού του δικτυακού τόπου επιτρέπεται να αξιοποιηθεί μόνο στην περίπτωση πραγματοποίησης νόμιμων κρατήσεων και αγορών στο όνομα του χρήστη ή και αναφορικά με άλλα πρόσωπα, στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων έχει το δικαίωμα να ενεργήσει. Ο χρήστης αποδέχεται ότι η κατάχρηση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου του airshop.gr ενδέχεται να έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του συγκεκριμένου χρήστη από την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου αυτού.
  Ο κάθε χρήστης υποχρεούται να καταχωρεί τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας κατά την κράτηση του. Σε περίπτωση λάθους το airshop.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.
  Εάν ο χρήστης εκπροσωπεί εταιρεία και επιθυμεί έκδοση τιμολογίου οφείλει να καταχωρήσει τα σωστά στοιχεία για την έκδοση.
 • Η πνευματική ιδιοκτησία και όλα τα υπόλοιπα προστατευόμενα δικαιώματα που αφορούν τον δικτυακό τόπο ανήκουν στo airshop.gr. Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ανήκει αποκλειστικά στο airshop.gr. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχo του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Η ονομασία airshop.gr όπως επίσης και όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και όλα τα γραφικά σχέδια που απεικονίζονται στον διαδικτυακό τόπο είναι ιδιοκτησία του airshop.gr ή ιδιοκτησία των τρίτων.
 • Το δίκαιο που εφαρμόζεται στις σχέσεις μεταξύ των χρηστών και του δικτυακού τόπου airshop.gr αποκλειστικά είναι το ελληνικό δίκαιο εξαιρουμένων των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.
  Αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ των μερών είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
 • Το airshop.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να ανανεώσει τους παραπάνω όρους συναλλαγών σχετικά με την χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση ενημέρωσης του χρήστη σχετικά. Στον διαδικτυακό τόπο θα εμφανίζονται οι γενικοί όροι συναλλαγών όπως ισχύουν την συγκεκριμένη στιγμή. Με την περαιτέρω χρήση του airshop.gr μετά την τροποποίηση των γενικών όρων χρήσης ο χρήστης αποδέχεται και την σχετική τροποποίηση.