Hokuten No Oka Lake Abashiri Tsuruga Resort Abashiri

  • Information

Hokuten No Oka Lake Abashiri Tsuruga Resort

Address 159 Yobito, Abashiri-Shi, Hokkaido
Town Abashiri