Home Inn Yuehu Ningbo

  • Information

Home Inn Yuehu

Address 21 Zhangqixiang, Zhenming Rd, Haishu District
Town Ningbo