Himeji Castle Grandvrio Hotel Himeji

  • Information

Himeji Castle Grandvrio Hotel

Address 210 Sanzaemon-Hori, Nishi-No-Machi
Town Himeji